Life.

Hay buồn, hay nghĩ ngợi, lo xa.
Luôn cảm thấy bất an.
Giống như bị mắc kẹt vậy.
Trời ơi, tôi điên mất…hanniefuoverlays:

{ASSIGNMENT OF PROJECT RESULT The habits of today’s youth}

5/??

Uncompletedhanniefuoverlays:

{Project result The habits of today’s youth}


(via jsminpire)hoya applying lipstick on sunggyu’s lips

hoya applying lipstick on sunggyu’s lips

(via choi-daes)

FIESTAR InstavidShingeki no Kyojin + song lyrics — Johnny Cash - Hurt

(via arminfeels)


(via mikimiyuki)